Kurban kesimini düzenleyen tebliğ Resmi Gazete’de

AA

Kurban Bayramı yaklaşırken, bir dizi önlem de yürürlüğe girdi.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliği, Resmi Gazete’de yayınlandı.

Buna göre, il ve ilçelerde Kurban Hizmetleri Komisyonu kurulacak. Komisyon, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde şehirlerde kurban satış ve kesim yerleri oluşturacak, kesimler sırasında gereken önlemleri alacak.

İstanbul’a kurbanlık girişleri 1 Haziran’da başlıyor

Kurban satış yerleri, İstanbul’da Kurban Bayramı’ndan 15 gün önce, diğer illerde ise Kurban Bayramı’ndan 1 ay önce hazır hale getirilecek ve bu tarihten önce kurbanlık hayvan girişine izin verilmeyecek. Tebliğe göre, İstanbul’a kurbanlık hayvan girişleri 1 Haziran’dan itibaren başlayacak.

Kurban kesim elemanı yetiştirilecek, kesim yerleri denetlenecek

Halk eğitim merkezlerinde, “Kurban Kesim Elemanı” yetiştirme ve geliştirme kursları düzenlenecek; bu kurslar 20 saat sürecek. Ayrıca, komisyon tarafından kesim yerlerinin genel sağlık şartlarına uygunluğu düzenli olarak denetlenecek.

Yoğunluğu önlemek amacıyla kurban kesimi için randevu sistemi uygulanacak.

Kurallara uymayanlara verilecek cezalar

Parklar, bahçeler, sokaklar gibi umuma açık alanlarda kurban kesimi yapanlar ile kurallara uymayan tesislere idari para cezaları verilecek. Ayrıca, kesim yerlerine götürülürken ve kesilirken kurbanlık hayvanlara kötü muamele edenlere de cezalar uygulanacak.

MADDE 19-(1)İlgili mevzuat ve Kurul/Komisyon Kararlarına aykırı hareket edenler hakkında aşağıdaki cezai işlemler uygulanır:

a) Kurban satış ve kurban kesim yerlerinde; Karar, Yönetmelik, Tebliğ. Kurul, Komisyon Kararları ve 2872 sayılı Kanun hükümleri kapsamında çevre kirliliğinin önlenmesi için dikkat edilmesi gereken hususlar ve denetim esaslarına ilişkin hazırlanan yönetim planı çerçevesinde denetim yapılır. 2872 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde yer alan hususlara aykırı hareket edenlerden;

Yasak alanda kurban kesmenin cezası

1)Park, bahçe, cadde, sokak, bina önleri, meydan gibi umuma açık ve kurban satış ile kesimine uygun olmayan yerlerde bu tür faaliyetlerde bulunanlar ile kesime uygun alanlarda gerekli önlemleri almayanlara 2872 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (s) bendi gereğince, 4.810.-TL idari para cezası uygulanır.

2)

b) Cadde, sokak ve parkları kurban kesim yeri olarak kullananlar ile kurban kesiminden sonra kan, atık ve iç organları sokak, cadde ve parklarda bırakanlara, yetkili birimlerce gerekli yasal yaptırımlar uygulanır.

Sağlıksız kurbanlık satana da ceza

c) 24/6/2004 tarihli ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasına göre, satılırken; hayvanların sağlıklarının iyi, barındırıldıkları yerin temiz ve sağlık şartlarına uygun olması zorunlu olup bu hükme aykırı hareket edenlere aynı Kanunun 28 inci maddesinin (f) bendi gereğince 2.405.-TL idari para cezası uygulanır.

Dini kurallara uygun kurban kesimi

ç) 5199 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasına göre hayvanların kesilmesi; dini kuralların gerektirdiği özel koşullar dikkate alınarak hayvanı korkutmadan, ürkütmeden, en az acı verecek şekilde, hijyenik kurallara uyularak ve usulüne uygun olarak bir anda yapılır. Hayvanların kesiminin ehliyetli kişilerce yapılması sağlanır.

Kaçak kurban kesme cezası

Söz konusu kurallara uymayan kişilere yukarıda belirlenen tutarlarda para cezaları kesilecek. Konutlarda kaçak kurban kesmenin para cezası 2024 yılıl için 11 bin 540 TL olarak açıklandı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir